Go to Top

Crystal Reports

Crystal Reports is een populaire Windows-gebaseerde rapporten-generator, dat een gebruiker de mogelijkheid geeft om rapporten uit verschillende gegevensbronnen te creëren met een minimum aan geschreven code. Crystal Reports kan de meest gebruikte databases benaderen en kan gegevens uit meerdere bronnen binnen een rapport integreren met behulp van Open Database Connectivity (ODBC) .